SPIRALTRAPPA

Gjutjärn

Floby Gjutjärn med anor från 1930-talet

Kockums började med tillverkningen av gjutjärnstrapporna, på 60-talet tog ett danskt företag över produktionen och nu har den åter tagit steget över sundet till Sverige och Floby Durk. En klassisk gjuten spiraltrappa ger ett helt annat intryck och känsla än de vanliga svetsade eller skruvade ståltrapporna. I miljöer som kräver lite extra är därför gjutjärnstrappan ett välkommet alternativ eller kanske det enda alternativet. Floby Durks klassiska gjutjärnstrappa tillverkas numera i Floby. Trappstegen gjuts och bearbetas på ett lokalt gjuteri. En gjuten spiraltrappa är ett gediget hantverk som håller i evighet. Floby Gjutjärn passar såväl utomhus som inomhus och skapar rätt känsla i offentliga miljöer, historiska kulturminnesbyggnader eller vanliga traditionella bostäder.

Floby Gjutjärn tillverkas med en radie från 700 till 1200 mm där räcket som standard tillverkas av stålrör. Ytbehandlingen anpassas till trappans placering inomhus eller utomhus. Levereras i valfri RAL-kulör eller annat lämpligt färgsystem, alternativt grundmålad för färdigmålning efter montage. Utomhustrapporna kan förses med skyddsbur i varierande utförande, som hindrar obehöriga att ta sig upp i trappan.

Varianter

Floby Durk har ett stort och flexibelt sortiment. Traditionella standardlösningar, men också varianter av trappformer, material, träslag, durk, stolpar, räckeslösningar, ytbehandlingar. Det ger dig alla valmöjligheter att utforma något unikt som passar in och passar just dig. 

Upptäck

Upptäck

Upptäck

Upptäck

Upptäck

INOMHUS

På inomhustrappor typ Gjutjärn görs en försänkning för matta på stegytan.

Inomhustrapporna används i offentliga miljöer, kontor och bostäder.

UTOMHUS

Flobys trappor för utomhusbruk används som utrymningstrappor och platsbesparande, säkra trappor inom industrin.

På utomhustrappor typ Gjutjärn är stegytan räfflad för god halksäkerhet.

Teknisk information

Här hittar du detaljerad information och teknisk specifikation om produkten. Passar de dina behov och förutsättningar? Behöver du hjälp att välja? 

Floby Durk hjälper dig att hitta det du behöver. 

YTBEHANDLING

Utomhustrappor med steg av gjutjärn och plan av tårplåt, blästras och sprutförzinkas (metallisering) samt lackeras. Inomhustrappor levereras blästrade samt topplackade som standard.

CENTRUMRÖR

Centrumröret består av ett runt rör där dimensionen bestäms av trappans storlek. Som standard är rördimensionen Ø90,0 x 7,5.

BOTTENPLATTA

En rund platta är svetsad i botten av centrumstolpen. För att fixera träs en fixeringsring på ovanifrån. Bottenplattan skruvas som regel direkt i golvet och kan även försänkas.

HALKSÄKER

Stegen av gjutjärn på utomhustrapporna är räfflad för god halksäkerhet i alla väder.

VIKT

Tänk på att en gjutjärnstrappa är tyngre i jämförelse med en standard spiraltrappa så ibland kan bjälklaget behöva förstärkas.

Stegen till Flobys gjutjärnstrappor tillverkas av material Gråjärn EN-GJL-200 (SS-0120). 

Här visas standard steg.

Inomhus
På inomhustrappor har stegytan en försänkning för matta.

Utomhus
På utomhustrapporna är stegytan räfflad för god halksäkerhet.

Räckesvarianter

Barnsäkert räcke

Industriräcke

Industriräcket tillverkas med en ståndare per stegdjup. Barnsäkert räcke förses med mellanståndare så öppningen mellan ståndarna blir maximalt 100 mm. 

Handledare

Handledare av stålrör Ø42,0 x 2,0. Trappan kan förses med extra handledare på centrumröret.

Stålrör Ø 42 mm

Vil- och avstigningsplan tillverkas av tårplåt. Standardplaner utformas som figurerna. Andra typer av planer kan tillverkas.

Vid projektering av spiraltrappor är oftast placeringen av steg 1 och avstigningen givna. Då har man antal steghöjder, antal steg och vänster- eller högersvängd trappa att arbeta med för att få en bra trapplösning. Enklast är att skicka en skiss eller ritning till oss så gör vi ett förslag på trapplösning.

Steg- och varvantal
Nedan visas antal steg/varv som är standard för respektive radie. Vi har även möjlighet att tillverka större radier och andra antal steg/varv.

14 steg/varv
Radie 600, 650, 700

15 steg/varv
Radie 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000

16 seg/varv
Radie 800, 850, 900, 950, 1000

18 steg/varv
Radie 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150

20 steg/varv
Radie 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250

Höger- eller vänstersvängd
En högersvängd trappa svänger åt höger vid uppåtgående och en vänstersvängd åt vänster.

 

Högersvängd trappa

Vänstersvängd trappa

För att hindra obehöriga att ta sig upp i spiraltrappan kan den kompletteras med en bur nertill. Buren öppnas med nyckel utifrån och utan nyckel inifrån. Flera olika modeller finns att tillgå.